Noteikumi par Covid-19

-Cēsu 2. pamatskolas "Epidieomoloģiskā drošības un igiēnas prasību ievērošanas kārtība Covid-19 laikā"

-"Kārtība, kādā organizē mācību procesu epideomoloģiskās drošības pasākumu nodrošināsanai"

-Cēsu 2. pamatskolas rīcības plāns, ja skolā atklāts salimšanas gadījums

-Rīcības plāns skolēniem skolotājiem un skolas darbiniekiem saslimšanas gadījumā