Personāls

Skolas lietvede - Dace Blaua, t. 64122647, info@c2psk.edu.lv;

Direkrora vietnieks saimnieciskajā jomā - Ojārs Bicāns, t. 64125741, ojars.bicans@c2psk.edu.lv;

Skolas dežuranti - Anna Armane, Marianna Birkenfelde, Elvīra Mašlakova, Vēsma Vorobjova, t. 64125458;

Skolas medicīnas māsa - Vija Kroiča, t. 64122647, vija.kroica@inbox.lv;

Skolas logopēds- Liene Šverna, darba laiks: pirmdiena plkst.  8:00 - 8:30, 13:00-13:30, otrdiena plkst. 8:00-8:30, 12:00-13:30, ceturtdiena plkst. 12:20-13:20;

Skolas logopēds- Ingrīda Smalniece, darba laiks trešdienās plkst. 9.00-14.00;

Skolas psihologs- Mg.psych. Kristīne Ņesonovakristine.nesonova@c2psk.edu.lv, darba laiks: pirmdienās, otrdienās, trešdienās plkst. 8.00-16.00, ceturtdienās plkst. 8.00-14.00.