Personāls

Skolas lietvede - Dace Blaua, t. 64122647, info@c2psk.edu.lv;

Direkrora vietnieks saimnieciskajā jomā - Ojārs Bicāns, t. 64125741, ojars.bicans@c2psk.edu.lv;

Skolas dežuranti - Anna Armane, Marianna Birkenfelde, Elvīra Mašlakova, Vēsma Vorobjova, t. 64125458;

Skolas medicīnas māsa - Vija Kroiča, t. 64122647, vija.kroica@inbox.lv