Skolotāji

Cēsu 2. pamatskolas skolotāju kolektīvs 2020./2021. m.g. 

Ija Brammane- skolas direktore; ija.brammane@c2psk.edu.lv

Marita Dzene-1.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; marita.dzene@c2psk.edu.lv

Guna Miglava- 1.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; guna.miglava@c2psk.edu.lv

Andra Pogule- 2.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; andra.pogule@c2psk.edu.lv

Agita Audriņa - 2.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; agita.audrina@c2psk.edu.lv

Aiga Granta-  3.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja;   aiga.granta@c2psk.edu.lv

Laura Žagare- 3.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja;  laura.zagare@c2psk.edu.lv

Jurijs Vaido - 4.a klases audzinātājs, sporta skolotājs; jurijs.vaido@c2psk.edu.lv

Iluta Vītiņa - 4.b klases audzinātāja,  sākumskolas skolotāja; iluta.vitina@c2psk.edu.lv

Indrīda Saliņa - 5.a klases audzinātāja, bioloģijas un ķīmijas  skolotāja; ingrida.salina@c2psk.edu.lv

Ginta Tauriņa- 5.b klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja;  ginta.taurina@c2psk.edu.lv

Jautrīte Bahmane - 6.a klases audzinātāja, sporta skolotāja; jautrite.bahmane@c2psk.edu.lv

Anna Soročinska - 6.b klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja; anna.sorocinska@c2psk.edu.lv

Alise Burašņikova - 7.a klases audzinātāja, mūzikas skolotāja; alise.burasnikova@c2psk.edu.lv

Liene Šverna-  7.b klases audzinātāja. logopēds; liene.sverna@c2psk.edu.lv

Gita Vītoliņa- 8 .a klases audzinātāja, matemātikas skolotāja;  gita.vitolina@c2psk.edu.lv

Laila Meluškāne - 8.b klases audzinātāja, vizuālās mākslas skolotāja; laila.meluskane@c2psk.edu.lv

Ingrīda Brizga - 9.a. klases audzinātāja, matemātikas un fizikas skolotāja;  ingrida.brizga@c2psk.edu.lv

Sarmīte Ķeņģe - 9.b klases audzinātāja, vēstures skolotāja; sarmite.kenge@c2psk.edu.lv

Agrita Sniķere - speciālās izglītības skolotāja; agrita.snikere@c2psk.edu.lv

Ginta Gemze -  latviešu valodas un literatūras skolotāja; ginta.gemze@c2psk.edu.lv

Arta Apsīte -  mūzikas skolotāja; arta.apsite@c2psk.edu.lv

Laura Skruže- vizuālās mākslas skolotāja; laura.skruze@c2psk.edu.lv

Sarmīte Čemme- latviešu valodas  skolotāja; sarmite.cemme@c2psk.edu.lv

Judīte Vāvere - mūzikas skolotāja; 

Armands Sīlītis - robotikas skolotājs; 

Jānis Vītols - deju skolotājs;  

Aleksandrs Markulis - datorikas skolotājs;  aleksandrs.markulis@c2psk.edu.lv

Elita Bernāte - speciālās izglītības skolotāja; elita.bernate@c2psk.edu.lv

Sandra Grundīza - ģeogrāfijas skolotāja; sandra.grundiza@c2psk.edu.lv

Gatis Krakops - mājturības un tehnoloģiju skolotājs; gatis.krakops@c2psk.edu.lv

Evija Āriņa-Savicka- angļu valodas skolotāja; evija.arina-savicka@c2psk.edu.lv

Elita Giptere- speciālās izglītības skolotāja 

Vita Golubova- direktora vietn.  izglītības jomā; vita.golubova@c2psk.edu.lv

Māra Hauka- koncertmeistars;

Inese Oļengoviča- bibliotekāre; inese.olengovica@c2psk.edu.lv

Ingrīda Smalniece- logopēds

Guna Rukšāne- teātra pulciņa vadītāja

Solvita Krastiņa- tautisko deju pulciņa vadītāja

Sintija Pāsa- angļu valodas skolotāja; sintija.pasa@c2psk.edu.lv

Elīza Karlsone- datorikas skolotāja; eliza.karlsone@c2psk.edu.lv

Baiba Cālīte- mājturības un tehnoloģiju skolotāja; baiba.calite@c2psk.edu.lv

Kristīne Ņesonova- skolas psihologs, kristine.nesonova@c2psk.edu.lv