Administrācija

Skolas administrācija:
Administrācijas pieņemšanas laiks:

pirmdiena plkst. 15.00-17.00;

ceturtdiena plkst. 8.00-10.00