Aktualitātes

Otrdien, 9. janvārī pie mums viesosies Rīgas leļļu teātris - Dzintra Duka - Maisaka un Māris Podnieks ar izrādi " Ziemas pasaciņa " .

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Burvju mežā, sūnu mājā

Rūķu dzimtai labi klājas...

Šajos Ziemassvētkos bērnudārza mazie rūķi jau zināja,  kādu vēlas koncertu uz lielās skatuves. Lielie rūķi uzklausīja, un kopīgiem spēkiem vēlmes tika realizētas. pašu spēkiem gatavotas tika dekorācijas, kopā dziedāts un dejots, iesaistoties arī skolotājiem un palīgiem. 

Kā viss notika? Vērojiet foto mirkļus...

    

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.decembrī plkst.16:00 koncertuzvedums " Rūķu Ziemassvētki "

Šogad Ziemassvētkus plānoja  paši bērni , viņu idejas un vēlmes tiek realizētas uzvedumā.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adventes pasākumi: 
4.12. - 1. Adventes sveces iedegšana  
11.12. - 2. Adventes sveces iedegšana
18.12. - 3. Adventes sveces iedegšana
22.12. - 4. Adventes sveces iedegšana
Šajos svētku rītos bērnus gaida dažādi pārsteigumi. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ar oktobi sākas tautisko deju un angļu valodas pulciņi. Interešu izglītības nodarbību grafiks šeit:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Paldies visiem, kas piedalījās Miķeļdienas pasākumā un palīdzēja šo svētku realizēšanā. Skatīt šeit.

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.oktobrī plkst.17:00 notiks pirmā bērnu emocionālās audzināšanas nodarbība ( BEA).

BEA nozīmē atbalstu, lai:

Jūs nodarbībās gaida laba kompānija un sarunas par bērnu attīstību. Nodarbības vadīs Valentīna Voiciša.

Gribi būt veiksmīgs vecāks? Nāc un mācies!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miķelītis šurp nākdams
Īsus svārkus šūdināj...

Pirmdienas, 2.oktobra, rīta pusē pirmsskolas saime devās uz Amatas novada "Mežakauju" mājām, lai kopīgi ar vecākiem, skolotājām un skolotāju palīgiem izdziedātu un izdejotu rudenīgās Miķeļu rotaļas. Paveikti tika arī lauku darbi -  novācot saimnieces tīrumā burkānu ražu. Pēc paveiktā darba un sportiskajām aktivitātēm, spēki tika atgūti pie lielā saimes galda cienājoties ar bukstiņputru un siltu tēju.

Pirms došanās mājās - vēl skolotājām, viņu palīgiem un vecākiem notika rudens futbola turnīrs. Uzvarēja draudzība... 

    

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ar 15.septembri 5 - 6 gadīgie bērni atsāks apmeklēt peldbaseinu.  Lasīt vairāk...
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jau atkal pīlādži sārto
un dzērvenes aizbēg no salnām.
bet mums vēl daudz jāsakārto, 
lai kāpt varam zinību kalnā.
un ejam mēs  septembrim pretī 
pārpilni vasaras spara.
Un skola mums panāks pretim, 
lai ātrāk satikties varam.
1.septembris pirmsskolā kopā ar Skubi Dū...
Satikšanās, iepazīšanās... tam sekoja pārrunas ar noteikumiem pirmsskolā un par to, ka var sazināties un saprasties arī ar žestiem. Bērni  ar Skubī Dū gāja rotaļās un tam sekoja arī saldais mirklis spēkam un izturībai! Bērnu smiekli piepildīja pirmsskolu!
Kā teica paši bērni: " Bija ballīte! "

    

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.aprīlī mūsu pirmsskolas popgrupas " Popīši " un " Kripatiņi " piedalijās popgrupu festivālā " Dziesmas spārnos 2017 "

     

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ceturtdien 13. aprīlī  atvērto durvju diena vecākiem.   Lasīt vairāk 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Trešdien, 12.aprīlī  Lieldienu ieskandināšana.       Lasīt vairāk

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Aizkars veras un izrāde var sākties...
Ar šiem vārdiem 30.aprīļa pēcpusdienā pirmsskolas bērni un audzinātājas ar savām izveidotajām izrādēm teica PALDIES vecākiem un vecvecākiem par atbalstu pirmsskolai!
Ar patiesu sajūsmu skatītāji teica paldies jaunajiem aktieriem - varbūt kādu no viņiem pēc pāris gadiem redzēsim uz lielo teātru skatuvēm....
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ceturtdien, 30.martā plkst. 16:30 pateicības diena ar teātra izrādēm . Lasīt vairāk.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Metens brauca pār kalniņu

Saules groži rociņā...

Trešdien  22.februārī, sagaidījuši sniegu un  saulīti, devāmies sporta laukumā  "dzīt projām" ziemu.  Dziedājām, lielījāmies un aktīvi darbojāmies ar visu, kas apaļš...

Bija gana skaļi un gana jautri!

         

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.janvārī notika pēdējā BEA ( bērnu emocionālā audzināšana vecākiem) nodarbība vecākiem. 

Paldies Valentīnai Voicišai par interesantajām nodarbībām un daudzajiem padomiem bērnu audzināšanā!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

" Ziemassvētku krāsas "  22.decembrī skolas zālē uz lielās skatuves uzbūra mazie mākslinieki no bērnudārza saimes. Šajā gadā paši bija gan teicēji, gan dziedātāji, gan dejotāji. Izstaigāja taku takas, satika dažnedažādus pasaku tēlus un varoņus, piedzīvoja skatuves un skaņas dažādos efektus. Par savu paveikto uz skatuves tika saņemti skatītāju aplausi un rūķu sagādātie saldumi.

               

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē sākot ar 24.novembri notiek BEA (bērnu emocionālā audzināšana) nodarbības vecākiem.  Nodarbības notiek ceturtdienās no plkst. 17:10 līdz 19:00.  Nodarbības vada Valentīna Voiciša.

 Nodarbību mērķissekmēt vecāku  bērna audzināšanas likumu  izpratni un praktisko pielietojumu audzināšanas procesā.

 Nodarbību uzdevums:

 -Novērtēt vecāku intereses, vajadzības, vērtības un iespējamos resursus bērnu audzināšanā;

-Piedāvāt vecākiem iespējas pilnveidoties, apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes;

-Rosināt vecākus piedalīties diskusijās, mācību eksperimentos un praktiskās nodarbības, lai pārliecinātos par dažādu paņēmienu un metožu efektīvu ietekmi bērnu audzināšanā;

-Veidot vecākos prasmes un zināšanas bērnu audzināšanā un saskarsmē ar bērniem mūsdienas situācijā

-Dalīties ar labas prakses piemēriem.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Paldies visiem vecākiem, kuri kopā ar bērniem piedalījās mūsu pilsētas izveidē.

    

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Ziemassvētkus gaidot katru nedēļu pirmsskolā iesāksim ar kopīgi iedegtu sveci, rotaļām un pārsteigumiem. 

Prieka pilnu Ziemassvētku gaidīšanas laiku.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 No 7.decembra pirmsskolā darbojas Ziemassvētku pasts.  

Aicinām rakstīt,  zīmēt apsveikumus un sagādāt pārsteigumus draugiem, skolotājām no savas vai citas grupas, kā arī citiem pirmsskolas darbiniekiem.

Pastnieks pie mums ciemosies 19.decembrī.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 22.decembrī plkst.16:00 Ziemassvētku uzvedums „Ziemassvētku krāsas”.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________