Atbalsta personāls

Izglītības psihologs - Ilze Serģe 

Skolotājs logopēds - Ingrīda Smalniece, smaling23@inbox.lv

Bibliotekāre - Daiga Valaine, t. 64125740, daiga.valaine@cesis.lv

Koncertmeistare - Māra Hauka, mhauka@inbox.lv 

 

dropbox