Dokumenti

Cēsu 2. pamatskolas nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi 1.-3. kl.

Iekšējās kārtības noteikumi 4.-9. kl.

Par kavējumiem

Vērtēšanas kārtība

Kārtība, kādā  izlieto neizmantotos valsts budžeta līdzekļus izglītojamo ēdināšanai