Dokumenti

Cēsu 2. pamatskolas nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi 1.-3. kl.

Iekšējās kārtības noteikumi 4.-9. kl.

Par kavējumiem

Vērtēšanas kārtība

Kārtība, kādā  izlieto neizmantotos valsts budžeta līdzekļus izglītojamo ēdināšanai

Cēsu 2. pamatskolas attīstības plāns 2017./2018. - 2019./2020. mācību  gadam

Cēsu 2. pamatskolas  pašvērtējuma ziņojums

Cēsu 2.pamatskolas pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija (uz 2017. gada 30.decembri)