Grupas

" Gliemezīši "

 

Bērnu vecums 2-3 gadi,

Bērnus skaits grupā - 16

Skolotājas :

 • Santa Azace
 •  Sabīne Ķelpiņa

Skolotāju palīgi:

 • Liene Pugaceviča, 
 • Antra Irbe

Rotaļnodarbību saraksts

      

 

 

 

  

 

 " Mārītes "

Bērnu vecums 5-6  gadi,

Bērnu skaits grupā   - 22

Skolotājas:  

 • Ļena Bedricka,  
 • Jeļena Vējiņa 

Skolotāju palīgs:

 • Larisa Ceriņa

Rotaļnodarbību saraksts

 

 

 

 

 

 " Bitītes "

Bērnu vecums 3-4 gadi,

Bērnu skaits grupā  - 22

Skolotājas:

 • Edīte Mūrniece
 • Zane Micpapa

Skolotāju palīgs:

 • Evija Ivanovska

Rotaļnodarbību saraksts

 

 

 

 

 " Taurenīši "

Bērnu vecums 5-6 gadi

Bērnu skaits grupā  - 22

Skolotājas:

 • Ineta Petaka
 • Agnese Cekule

Skolotāju palīgs:

 • Ilze Greize

Rotaļnodarbību saraksts