Interešu izglītība pirmsskolā

 

 Valodas korekcija / logopēde I.Smalniece

Nodarbību laiki :  Pirmdienās 8:30 - 17:00 

                                      

Konsultācijas vecākiem : Pirmdienās  17:00 - 17:30

  

 

Tautiskās dejas / Vada J. Kataja - Paegle

 Pirmdienās :

 •  15:00 - 15:30  " Taurenīšu " grupa
 •  15:35 - 16:05  " Mārīšu " grupa
 •  16:10 - 16:40  " Bitīšu " grupa

                                                                                    

 

 

Angļu valoda  /  Vada G.Treimane

Otrdienās un ceturtdienās:

 • 15:00 - 15:30  " Taurenīšu " un " Mārīšu" grupas (6 g.v. bērni)
 • 15:35 - 16:05  " Bitīšu"  grupa ( 4 g.v.bērni, )
 • 16:10 - 16:40  "Mārīšu " un " Taurenīšu " grupas ( 5 g.v. bērni)
 

 

Baseina apmeklējums ( peldētapmācība) / Vada sporta skolotājs J.Vaido

Piektdienās;

 • 10: 40  - "Mārīšu" un " Taurenīšu" grupas ( bērni, kuri baseinu apmeklē pirmo gadu)
 • 11:30 - " Mārīšu " un " Taurenīšu " grupas ( bērni. kuri baseinu apmeklē otro gadu )
 

 

Vokālais ansamblis / Vada mūzikas skolotāja J. Vāvere

Pirmdienās:

 • "Mārīšu " un " Taurenīšu "  grupas  - 12.50
 • "Kripatiņi "  ( " Gliemezīšu "  un  " Bitīšu " grupas ) -  15:00

Trešdienās; 

 • " Kripatiņi "  -  11:40
 • " Mārīšu " un " Taurenīšu " grupas  - 12:50