Interešu izglītība pirmsskolā

 

 Valodas korekcija / logopēde I.Smalniece

Nodarbību laiki :  Pirmdienās 8:30 - 16:30 

                                      

Konsultācijas vecākiem : Pirmdienās  8:30 - 9:00

  

 

Tautiskās dejas / Vada J. Kataja - Paegle

 Pirmdienās :

  •  15:00 - 15:30  " Taurenīšu " grupa
  •  15:35 - 16:05  " Mārīšu " grupa
  •  16:10 - 16:40  " Bitīšu " grupa

                                                                                    

 

 

Angļu valoda  /  Vada G.Treimane

Otrdienās un ceturtdienās:

  • 15:00 - 15:30  " Taurenīšu " un " Mārīšu" grupas (6 g.v. bērni)
  • 15:35 - 16:05  " Bitīšu"  grupa ( 4 g.v.bērni, )
  • 16:10 - 16:40  "Mārīšu " un " Taurenīšu " grupas ( 5 g.v. bērni)
 

 

Baseina apmeklējums ( peldētapmācība) / Vada sporta skolotājs J.Vaido

Piektdienās;

  • 10: 40  - "Mārīšu" un " Taurenīšu" grupas ( bērni, kuri baseinu apmeklē pirmo gadu)
  • 11:30 - " Mārīšu " un " Taurenīšu " grupas ( bērni. kuri baseinu apmeklē otro gadu )
 

 

Vokālais ansamblis / Vada mūzikas skolotāja J. Vāvere

Ceturtdienās:

  • "Kripatiņi "  ( " Mārīšu "  un  " Bitīšu " grupas )