Vecāku sarunu vakari

2020. gada 17. augustā

Cēsu 2. pamatskola aicina vecākus us sarunu vkariem!