Pirmsskolas skolotāji

Pirmsskolas metodiķe: Santa Nipere; santa.nipere@gmail.com 

Pirmsskolas grupas "Gliemezīši" skolotājas:

1. Santa Azace

2. Signe Tauriņa

3. Sabīne Ķelpiņa

Pirmsskolas grupas "Mārītes" skolotājas:

1. Ļena Bedricka

2. Jeļena Vējiņa

Pirmsskolas grupas  "Bitītes" skolotājas:

1. Edīte Mūrniece

2. Zane Micpapa

Pirmsskolas grupas "Taurenīši" skolotājas:

1. Ineta Petaka

2. Agnese Cekule