Rekvizīti

Cēsu 2. pamatskolas rekvizīti: 
Juridiskā adrese- Bērzaines 5, Cēsis, LV4101
Faktiskā adrese- Gaujas 45, Cēsis, LV4101
PVN reģistrācijas  Nr.- LV90000031048
Reģistrācijas  Nr. izglītības iestāžu reģistrā- 4412900331
Norēķina rekvizīti- SEB banka LV51UNLA0004013130835