Skolotāji

Cēsu 2. pamatskolas skolotāju kolektīvs 2017./2018. m.g.

Guna Miglava-  1.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; 

Iluta Vītiņa- 1.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; 

Marita Dzene - 2.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja;  marita.dzene@gmail.com;

Andra Pogule - 2.b klases audzinātāja,  sākumskolas skolotāja; andra.pogule@inbox.lv; 

Aiga Granta - 3.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; a.granta@inbox.lv; 

Agita Kalēja - 3.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; kalejaagita@gmail.com; 

Jolanta Berkolte - 4.a klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja; jolanta.norway@inbox.lv; 

Laura Žagare -4.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; zagare.laura@inbox.lv; 

Laura Freiberga - 5.a klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja; freiberga.laura@inbox.lv; 

Kārlis Caune -  5. b klases audzinātājs, angļu valodas skolotājs; karlis.caune@gmail.com; 

Ingrīda Brizga - 6.a. klases audzinātāja, matemātikas un fizikas skolotāja; ingrida.brizga@gmail.com; 

Sarmīte Ķeņģe - 6.b klases audzinātāja, vēstures skolotāja; sarmite2sk@inbox.lv; 

Ingrīda Saliņa - 7. a klases audzinātāja, ķīmijas un bioloģijas skolotāja; ingrida.salina@gmail.com; 

Jurijs Vaido – 7.b klases audzinātājs, sporta skolotājs; jurisvaido87@gmail.com;

Ginta Zecmane - 8.a klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja; ginta403@inbox.lv; 

Anna Soročinska - 8.b klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja; anna6232@inbox.lv; 

Ginta Gemze - 9.a klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja; gintagem@gmail.com; 

Jautrīte Bahmane - 9.b klases audzinātāja,  sporta skolotāja; jautrite.bahmane@gmail.com; 

Maija Zvirbule - mājturības un tehnoloģiju skolotāja; 62maijaz@gmail.com; 

Gita Vītoliņa -  matemātikas skolotāja; gita.vitolina@gmail.com; 

Ija Brammane - ģeogrāfijas skolotāja, ibrammane@gmail.com;

Arta Apsīte -  mūzikas skolotāja; arta.apsite@gmail.com; 

Laura Skruže - vizuālās mākslas skolotāja; laura.skruze@inbox.lv; 

 Judīte Vāvere - mūzikas skolotāja; judite.vavere@inbox.lv; 

 Armands Sīlītis - robotikas skolotājs; armands.silitis@gmail.com;

Jānis Rukmanis - deju skolotājs; janis.rukmanis@gmail.com; 

Aleksandrs Markulis - informātikas skolotājs; markulis@skolas.cesis.lv; 

Agrita Sniķere - speciālās izglītības skolotāja; agrita2005@inbox.lv;

Elita Bernāte - speciālās izglītības skolotāja; elita.bernate68@inbox.lv; 

Laila Meluškāne - vizuālās mākslas skolotāja; laila.meluskane@gmail.com;

Sandra Grundīza - ģeogrāfijas skolotāja; ella101@inbox.lv 

Gatis Krakops - mājturības un tehnoloģiju skolotājs