Skolotāji

Cēsu 2. pamatskolas skolotāju kolektīvs 2022./2023. m.g. 

Ija Brammane- skolas direktore; ija.brammane@c2psk.edu.lv

Aiga Granta- 1.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja;  aiga.granta@c2psk.edu.lv

Gunta Krūmiņa-  1.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; gunta.krumina@c2psk.edu.lv

Elīza Sīlīte- 2.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; eliza.silite@c2psk.edu.lv

Iluta Vītiņa-  2.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; iluta.vitina@c2psk.edu.lv

Marita Dzene-3.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; marita.dzene@c2psk.edu.lv

Agita Audriņa - 3.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; agita.audrina@c2psk.edu.lv

Liene Melita Vītiņa-  4.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja;  liene-melita.vitina@c2psk.edu.lv

Baiba Cālīte- 4.b klases audzinātāja, mājturības un tehnoloģiju skolotāja; baiba.calite@c2psk.edu.lv

Sarmīte Ķeņģe - 5.a klases audzinātāja, vēstures skolotāja; sarmite.kenge@c2psk.edu.lv

Ingrīda Brizga- 5.b klases audzinātāja, matemātikas un fizikas skolotāja;  ingrida.brizga@c2psk.edu.lv

Jurijs Vaido - 6.a klases audzinātājs, sporta skolotājs; jurijs.vaido@c2psk.edu.lv

Evija Āriņa- 6.b klases audzinātāja,  angļu valodas skolotāja; evija.arina@c2psk.edu.lv

Ingrīda Saliņa - 7.a klases audzinātāja, bioloģijas un ķīmijas  skolotāja; ingrida.salina@c2psk.edu.lv

Ginta Tauriņa- 7.b klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja;  ginta.taurina@c2psk.edu.lv

Jautrīte Bahmane - 8.a klases audzinātāja, sporta skolotāja; jautrite.bahmane@c2psk.edu.lv

Anna Soročinska - 8.b klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja; anna.sorocinska@c2psk.edu.lv

Alise Burašņikova - 9.a klases audzinātāja, mūzikas skolotāja; alise.burasnikova@c2psk.edu.lv

Liene Šverna-  9.b klases audzinātāja, izglītības metodiķis audz. darbā; liene.sverna@c2psk.edu.lv

Gita Vītoliņa-  matemātikas skolotāja;  gita.vitolina@c2psk.edu.lv

Anželika Burašņikova- ģeogrāfijas skolotāja; anzela.burasnikova@c2psk.edu.lv

Agrita Sniķere - speciālās izglītības skolotāja; agrita.snikere@c2psk.edu.lv

Laura Skruže- vizuālās mākslas skolotāja; laura.skruze@c2psk.edu.lv

Sarmīte Čemme- latviešu valodas  skolotāja; sarmite.cemme@c2psk.edu.lv

Sintija Pāsa- angļu valodas skolotāja; sintija.pasa@c2psk.edu.lv

Ina Mole- latviešu valodas skolotāja; ina.mole@c2psk.edu.lv

Judīte Vāvere - mūzikas skolotāja; 

Armands Sīlītis - robotikas skolotājs; 

Aleksandrs Markulis - datorikas skolotājs;  aleksandrs.markulis@c2psk.edu.lv

Elita Bernāte - speciālās izglītības skolotāja; elita.bernate@c2psk.edu.lv

Gatis Krakops - mājturības un tehnoloģiju skolotājs; gatis.krakops@c2psk.edu.lv

Vita Golubova- direktora vietn.  izglītības jomā; vita.golubova@c2psk.edu.lv

Inese Oļengoviča- bibliotekāre; inese.olengovica@c2psk.edu.lv

Solvita Krastiņa- tautisko deju pulciņa vadītāja

Kristīne Ņesonova- skolas psihologs, kristine.nesonova@c2psk.edu.lv