Dienas ritums

2 - 3 gadīgiem bērniem

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumiem Nr. 890 "Higiēnas prasības izglītība iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

7.00-8.00             Bērnu sagaidīšana, sarunas, rotaļas, individuālais darbs

8.00-8.30             Kustību aktivitātes, higiēnas procedūras

8.30-9.00             Brokastis

9.00-11.00          Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības ( rotaļas, spēles, sarunas un rotaļnodarbības, saskaņā ar  grupu nodarbību sarakstu )

10.30-11.30        Pastaiga, vērojumi dabā, darbs dabā, eksperimenti, kustību attīstība

11.30-12.00        Gatavošanās pusdienām.  Pusdienas.

12.00-15.00        Gatavošanās dienas atpūtai, higiēnas procedūras, bērnu atpūta.

15.00-15.30        Pakāpeniska celšanās, rotaļas.

15.30-16.00        Launags.

16.00-19.00        Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības ( rotaļas, spēles, sarunas un rotaļnodarbības, saskaņā ar  grupu nodarbību sarakstu )

3- 6 gadīgiem bērniem

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17.septembra noteikumiem Nr. 890 "Higiēnas prasības izglītība iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

7.00-8.00             Bērnu  sagaidīšana, sarunas, rotaļas, individuālais darbs

8.00-8.30             Rīta kustību aktivitātes, higiēnas procedūras

8.30-9.00             Brokastis

9.00-11.00          Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības ( rotaļas, spēles, sarunas un rotaļnodarbības, saskaņā ar  grupu nodarbību sarakstu )

11.00-12.00        Pastaiga ,  vērojumi dabā, darbs dabā, eksperimenti, kustību rotaļas

12.00-12.30        Gatavošanās pusdienām. Pusdienas.

12.30-15.00        Gatavošanās dienas atpūtai, higiēnas procedūras, bērnu atpūta

15.00-15.30        Pakāpeniska celšanās, higiēnas procedūras

15.30-16.00        Launags

16.00-19.00        Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības (rotaļas, spēles, sarunas un rotaļnodarbības, saskaņā ar grupu nodarbību sarakstu );  bērnu  došanās mājās