Ēdienkarte

Ēdināšanas apmaksas kārtība.

25.09.-29.09. 1.-4. kl.

25.09.-29.09. 5.-9. kl.

25.09.-29. 09. launags

 

 

18.09.-22.09 1.-4. kl. 

18.09.-22.09. 5.-9. kl.

18.09.-22.09. launags