Grupas

"Gliemezīši"

 

Bērnu vecums 2-3 gadi,

Bērnus skaits grupā - 16

Skolotājas :

 • Ilze Murma
 •  Evelīna Līna Brieze

Skolotāju palīgi:

 • Liene Pugaceviča, 
 • Antra Irbe - Gineviča

Rotaļnodarbību saraksts

      

 

 

 

        

 

 " Mārītes "

Bērnu vecums 4- 5   gadi,

Bērnu skaits grupā   - 21

Skolotājas:  

 • Ļena Bedricka,  
 • Signe Tauriņa

Skolotāju palīgs:

 • Larisa Ceriņa

Rotaļnodarbību saraksts

 

 

 

   

      

 

 " Bitītes "

Bērnu vecums 5-6 gadi,

Bērnu skaits grupā  - 22

Skolotājas:

 • Jeļena Vējiņa
 • Zane Micpapa

Skolotāju palīgs:

 • Daiga Grosbaha

Rotaļnodarbību saraksts

 

 

 

 

 

"Taurenīši"

Bērnu vecums 3 - 6 gadi

Bērnu skaits grupā  - 22

Skolotājas:

 • Sindija Zariņa - Raiska
 • Aiga Pūce

Skolotāju palīgs:

 • Iveta Markova

Rotaļnodarbību saraksts