Interešu izglītība pirmsskolā

 

 

 

 

 Valodas korekcija / logopēde I.Smalniece

Nodarbību laiki :  Trešdienās  8:30 - 11:00 un 12:00 - 13:30

                           konsultācija vecākiem: trešdienās   8:30 - 9:00 un 13:00 - 13:30

  

  Zīmētprieks / Vada B. Leitena

Pirmdienās: 

  • 14:45 - 15:15
  • 15:30 - 16:00
  • 16:10 - 16:40

 

   
 

 

Angļu valoda  /  Vada G.Treimane

Otrdienās un ceturtdienās:

  • 14:30 - 15:00  
  • 15:10 - 15:40  
  • 15:40 - 16:10