Pēdējais zvans 9. kl. skolēniem

2018. gada 18. maijā

Pēdējā zvana svētki 9. kl. skolēniem. foto