Skolēnu saraksts, kuri 2017./2018. m.g. mācījās labi un teicami

2018. gada 31. maijā

2017./2018. mācību gadā par labām un teicamām sekmēm PATEICĪBAS saņem... saraksts