Tautas deju skate

2019. gada 09. aprīlī

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Cēsu 2. pamatskolas 3.-4. klašu  deju kolektīvs ieguva 2. pakāpes diplomu. Paldies kolektīva vadītājai Solvitai Krastiņai! foto