Gada skolēns un gada skolotājs 2016

2016. gada 29. decembrī

2016./2017. mācību gadā par labām un teicamām sekmēm pateicību saņēma 165 mūsu skolas skolēni (saraksts).  Gada skolēns- Monta Cekula, 8.b kl., gada skolotājs- Sandra Pušpure, Gita Vītoliņa. Apsveicam!