28.08. plkst. 18.00 vecāku sarunu vakars

2019. gada 19. augustā

28.08. plkst. 18.00 vecāku sarunu vakars skolas svinību zālē. Saruna ar skolas vadību un klases audzinātāju (afīša).