28.08. notika pirmais vecāku sarunu vakars

2019. gada 03. septembrī

28. septembrī Cēsu 2. pamatskolā notika pirmais vecāku sarunu vakars, kura mērķis bija sniegt vecākiem informāciju par skolu un atbildēt uz jautājumiem. Vecākus svinību zālē uzrunāja skolas administrācija, informējot  par jaunumiem, izmaiņām, interešu izglītības pulciņu piedāvājumu, skolā realizētajiem projektiem "Skolas soma", "Cēsu skolas soma", "Pumpurs", "Karjeras atbalsts vispārējā un profesionālās izglītības iestādēs" un citiem jautājumiem. Pēc tam sarunas turpinājās klašu telpās ar klases audzinātāju, kur pārrunāja klases organizatoriskos jautājumus un bija iespēja paņemt mācību grāmatas. Elektroniskās aptaujas rezultāti mūs iedrošināja arī turpmāk vecākus aicināt uz sarunu vakaru augusta beigās, kur sniegsim būtisko informāciju par jauno mācību gadu, lai Zinību dienu varētu pavadīt svētku noskaņās. foto