Skolas matemātikas olimpiāde

2020. gada 10. janvārī

Skolas matemātikas olimpiādes rezultāti: 8. klase 1. vieta- R. Jāvalds,2. vieta- A. Velvelis, 3. vieta-R. Grimza. 7. klase 1. vieta-E. Baumane, 2. vieta-   Lu Zhaoyang, 3. vieta-  I. Bleikšs. 6. klase 1. vieta-  R. Pogulis, 2. vieta-  A. Goba, 3. vieta-  S. Ferbera, A. Krakope, atzinība-R. Ruska. 5. klase 1. vieta-  L. Jānelsiņa, R. Ruhmans, 2. vieta-  M. Reiniks, 3. vieta-  K. Mihejevs, M. Šmits, atzinība- K. Strēlnieks, E. Anckiņš.