Izrāde "Sniega karaliene"

2017. gada 12. janvārī

4.a klases skolēni latviešu valodas stundās decembrī kopā ar skolotāju Aigu Grantu centās iejusties pēc H.K.Andersena pasakas motīviem veidotās lugas "Sniega karaliene" tēlu lomās. Zīmēšanas stundās skolotājas Lailas Meluškānes vadībā tapa dekorācijas izrādei. Mājturības skolotāja Andra Pogule palīdzēja veidot tēlu atribūtus. Dziedāšanas skolotāja Arta Apsīte palīdzēja sagatavot izrādes muzikālo noformējumu. To visu audzināšanas stundās uzraudzīja skolotāja Laura Freiberga. Saliedētās darbības rezultātu 1.-4.klašu skolēni un skolotāji vēroja 11.janvārī.