Starpdisciplinārais projekts bioloģijā un fizikā

2022. gada 21. janvārī

8. klašu skolēni starpdisciplinārā projektā bioloģijā un fizikā pilnveido caurviju prasmes. Atbilstoši lomas aprakstam skolēni iejūtas ārsta, zoologa, apskaņošanas firmas pārstāvja, interjera dizainera, veselības dienesta pārstāvja, mājdzīvnieku saimnieka un neapmierinātā kaimiņa lomā. Skolēnu grupa atlasa un sniedz informāciju klasesbiedriem - ko skaņa, trokšņa piesārņojums nozīmē dažādu profesiju pārstāvjiem, kā trokšņi ietekmē mūsu ikdienu.  Analizē trokšņa ietekmi uz veselību , labsajūtu, uzdod jautājumus un atbild uz klasesbiedru jautājumiem.