Vērtību mēnesis.

2022. gada 02. februārī

No7. līdz 28.februārim skolā notiks vērtību mēnesis.