Nodarbības vecākiem

2022. gada 11. aprīlī

Nodarbības vecākiem, kuri audzina pusaudzi, akcentejot vecumposmu no 12 līdz 16 gadiem.