Panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs

2022. gada 20. aprīlī

Apsveicam! Cēsu novada krievu valodas olimpiādē atzinību ieguva Arnis Razuvanos (8.b). Cēsu novada matemātikas olimpiādē 3. vietu ieguva Edvards Leimanis (5.a), atzinību - Lība Jansone (6.b) un Evelīna Barka (6.b). Paldies vecākiem par atbalstu! Paldies skolotājām Annai Soročinskai, Agitai Audriņai un Ingrīdai Brizgai