Valentīna dienā Popiela

2023. gada 17. februārī

Valentīna dienā mūsu skolā norisinājās Popiela.

Kas īpašs mūsu Popielā?

- Priekšnesumu veidoja visa klasē kopā - sadarbojoties un saliedējoties!

- Pasākumā piedalījās visi 1. - 9. klases skolēni un mūsu Speciālās klases skolēni.

- Pasākumu atklāja un skolēnus pārsteidza skolotāji ar savu priekšnesumu.

Paldies skolēniem par ieguldīto darbu un neatlaidību! Paldies sporta skolotājiem - Jautrītei un Jurijam par lielisko pasākumu un atbalstu priekšnesumu veidošanā! Paldies klašu audzinātājiem par atbalstu un būšanu blakus! Paldies lieliskajai žūrijai un atbalstītājiem!