Nodarbībā "Mana runa pārliecina"

2023. gada 30. maijā

19.maijā, programmas Latvijas skolas soma ietvaros, mūsu skolas 7.b klasei bija iespēja piedalīties nodarbībā " Mana runa pārliecina". Nodarbība bija interesanta un noderīga, jo skolēni iesaistījās dažādos uzdevumos ar improvizācijas elementiem, kā piemēram, stāsts par sevi, asociācijuveidošana ar vārdiem, kopīgs stāstījums par notikumu. Uzdotie uzdevumi tika papildināti ar konkrētu tehniku, kuru jaunieši var izmantot arī ikdienas komunikācijā - klausīšanas, stresa pārvarēšana, runas stils, vārdu krājums, intonācija. Nodarbības laiks aizritēja nemanot gan smejoties, gan uzmanīgi klausoties pasniedzējas un klasesbiedru stāstījumu.

Skolēni iepazinās  ar skatuves mākslas tendencēm un pilnveidoja  prasmi uzstāties dažādām auditorijām ar atšķirīgu runas kultūru. foto