Programmas Latvijas skolas soma jaunumi

2024. gada 17. maijā

Programmas Latvijas skolas soma ietvaros skolēniem bija iespēja “izlauzties” un pildīt dažādus uzdevumus balstoties uz trim Imanta Ziedoņa pasakām. Pirms izlaušanās spēles skolēni papildināja un nostiprināja zināšanas par Imantu Ziedoni un viņa daiļradi. Izlaušanās spēle veicina lasītprasmi, radošumu, līdzdalību, jo jāiesaistās katram un jāsadarbojas. Izlaušanās spēle ir pieejama gan klātienē “Ziedoņa klase” Rīgā, gan izbraukumā – uz skolu.

Mūsu skolas 5. a, 5. b, 6.a, 6. b, 7. a un 7. b klase “izlauzās” Rīgā, Ziedoņa klase – trīs komandas, trīs izlaušanās istabas. Savukārt 8. a  un 9. b klase “izlauzās” klātienē – pie mums viesojās “Ziedoņa klase” – trīs komandas, trīs lādes. Jāveic uzdevumi komandās, un katra komanda risina attiecīgos uzdevumus, kuri balstīti uz Imanta Ziedoņa pasākām.

Skolēni varēja pārbaudīt savu erudīciju un pilnveidot sadarbības prasmes pildot uzdevumus grupās. Pēc spēles skolēniem jautāja – kas vislabāk patika un paliks atmiņā? Lielākā daļa bērnu novērtēja tieši sadarbības prasmes.

Paldies “Ziedoņa klase”. Paldies programmai Latvijas skolas soma. fotogalerija