Angļu valodas diena

2017. gada 07. aprīlī

6.aprīlis- skolā bija angļu valodas diena. 3.-4.klašu grupas veica dažādus uzdevumus komandās, bet 5.-8.klašu skolēni piedalījās viktorīnā. Paši labākie saņēma pateicības balvas. Starpbrīžos bērni tikai aicināti piedalīties dažādās aktivitātēs, kuras organizēja 8.klases meitenes. Sakām paldies Montai, Martai, Anetei, Diānai un Lindai!