9. kl. skolēnu izlaidums 2017. gada 9. jūnijā

2017. gada 14. jūnijā

9. kl. skolēnu izlaidums 2017. gada 9. jūnijā. foto