Bungas un hip-hop deju stunda

2017. gada 18. oktobrī

10. oktobrī  piekto un sesto klašu skolēniem notika neparasta mūzikas stunda skolas zālē. Skolotāja lomā iejutās, kā reiz viņu nodēvēja konkursa “Zelta talanti” žūrija, bungu ‘’pavēlnieks’’ Reinis Reķis. Skolēni daudz jauna uzzināja un paši piedalījās kopīga sitamo instrumentu priekšnesuma radīšanā. Prieks par šo mūzikas stundu bija neviltots.

 12. oktobrī par dejas mākslu un tās dažādajiem veidiem ar jauniešiem runāja skolas absolvents Eduards Ruicis. Ar izbrīnu tika vēroti deju priekšnesumi. Prieks, ka dejotāju vidū bija arī mūsu skolas skolnieces.