Koru konkurss

2018. gada 04. aprīlī

Apsveicam! Cēsu apriņķa vispārizglītojošo skolu koru konkursā mūsu skolas zēnu korim- 1. pakāpe, 5.-9.kl. meiteņu korim- 1. pakāpe! Paldies sk. Artai Apsītei un koncertmeistarei Mārai Haukai!