Zēnu koru salidojums „Puikas var!”

2018. gada 26. aprīlī

Apsveicam! Latvijas zēnu koru salidojuma „Puikas var!” koru konkursā 2. kārta Vidzemes novadā Valmierā mūsu skolas zēnu koris izcīnīja 1. pakāpi! Paldies kora vadītājai skolotājai Artai Apsītei un koncertmeistarei Mārai Haukai!