Konsultācijas

Konsultācijas 2023./2024. m. g.

 Kārtība par konsultāciju apmeklēšanu. Kad jāiet uz konsultācijām mācīties?

Konsultāciju laiki 2023./2024. m. g.