• 1940. gads

  Skolas ēka 1940. gadā. Nosaukums "Cēsu pilsētas 3.pamatskola" Direktors Voldemārs Tillers

 • 1940. gads

  Skolas direktors Voldemārs Tillers 1940./41.mācību gads

 • 1941. gads

  Skolas direktors Ēvalds Švinka 1941./42.-1952./53.mācību gads

 • 1941. gads

  Ražas novākšana skolas dārzā

 • 1942. gads

  Skolotāju kolektīvs. No kreisās 1.rindā J.Priedīte, Hartmane, Švinka/parz./, Ozoliņš, 2.rindā V.Priedīte, Bračka, Azace, 3.rindā Zavickis, Laimiņa

 • 1943.gads

  Skolas telpas būdiņa laikā, kad hitleriešu armija novietojās skolas ēkā

 • 1947. gads

  Skolas delegācija 1.Vissavienības jauno dārzkopju salidojumā Vladimirā

 • 1948. gads

  Sporta svētki skolas pagalmā

 • 1949. gads

  Skolas kori LVU aulā dziesmu karā izcīna 1.vietu republikā

 • 1950. gads

  Dzīvības stūrītis skolā

 • 1951. gads

  Pionieru vienības šefs komponists Jānis Ozoliņš skolas saimes vidū

 • 1952. gads

  Dabas zinību stundu mācību darzā vada skolotāja A.Švinka

 • 1953. gads

  Skolas direktors Roberts Fleitmanis

 • 1953. gads

  Skolotāja Zavicka vadībā noorganizējas dombru orķestris

 • 1954. gads

  Skolas direktors Jānis Priedīte

 • 1954. gads

  Nodarbība dabā - iežu pētīšana Bušu gravā

 • 1955. gads

  Politehnizācija skolā. Praktiskos darbus vada skolotājs Pļavnieks

 • 1956. gads

  Skolas novadpētniecības muzejā

 • 1957. gads

  Skolas pionieru nometne pie Raiskuma ezera

 • 1958. gads

  Pasaku karnevāls

 • 1959. gads

  Deju svētkos Rīgā /vad.sk.Šķipsna/

 • 1960. gads

  Sabiedriski derīgajā darbā Oktobra parkā

 • 1961. gads

  Pavasara kross

 • 1962. gads

  Republikas tūristu salidojumā Kandavā

 • 1963. gads

  Kartupeļu talka kolhozā

 • 1964. gads

  Draudzības vakars ar Priekuļu astoņgadīgo skolu

 • 1965. gads

  Uzvedvums "Runga iz maisa" jaungada eglītes vakarā

 • 1965. gads

  Skolas direkore Daina Rubule

 • 1966. gads

  Skolas orķestris

 • >

  1967. gads

  Rajona un republikas skolu deju svētki. Svētku gājiens /vad. M.Sedleniece/

 • 1968. gads

  Sarkano izlūku salidojums pie Lenčupītes

 • 1969. un 1984. gads

  Skolas direktore Elvīra Stangaine

 • 1969. gads

  Peldēšanas sacensības Driškina ezerā

 • 1970. gads

  Skolas direktore Ilga Petrikalne

 • 1970. gads

  Pionieru ierindas skate

 • 1971. gads

  Malksas sagatavošana ziemai

 • 1972. gads

  Darbā kolhoza tīrumā

 • 1973. gads

  Sarkano kaklautu svētki Rīgā

 • 1984. gads

  Pionieru vienības atskaišu pārvēlēšanas sanāksme

 • 1985. gads

  Slēpotāju diena. Ar šo mācību gadu, vairākas mācību dienas atvēletas sportam

 • 1986. gads

  Skolai piešķirta ceļojošā balva par uzvaru skolu sociālistiskajā sacensībā

 • 1987. gads

  Civilās aizsardzības mācības, kurās dalību ņem viss skolas kolektīvs

 • 1988. gads

  Skolas direktore Ārija Ozoliņa

 • 1988. gads

  "Kāvu" sacensības pie Niniera ezera

 • 1989. gads

  Skolā pēc stundām /raksts avīzē/

 • 1990. gads

  1.septembris. Skan apsveikuma vārdi skolas kolektīvam

 • 1991. gads

  Cēsu 2.deviņgadīgās skolas skauti un gaidas ar vadītāju G.Bērziņu

 • 1992. gads

  Republikas skolēnu muzikālā TV konkursa "Ko Tu proti" finālā piedalās 4.b klases meiteņu ansamblis/sk. A.Apsīte/

 • 1993. gads

  Skolas direktors Ēriks Kudums

 • 1993. gads

  Skolas audzēkņi gatavojas pulciņu darbu izstādei /klūdziņu pīnēji, grāmatsējēji, kokapstrāde, rokdarbi u.c./

 • 1994. gads

  Skolēnu delegācija pieredzes apmaiņā apmeklē Bergfotenas skolu Zviedrijā

 • 1995. gads

  Skolas deju kolektīvam tiek piešķirts nosaukums "Vidzemīte". Kolektīvā dejo 82 skolēni /vad. I.Brizga/

 • 1996. gads

  Ziemassvētku uzvedums "Čučumuižā" /rež. sk.E.Rozīte/

 • 1997. gads

  Skolā par tradīciju kļuvušas sporta pēcpusdienas skolēniem kopā ar vecākiem

 • 1998. gads

  Jaunais skolas karogs. Zēnu kori gatavojas 6. Latvijas zēnu kora salidojumam /sk.A.Apsīte/

 • 1999. gads

  Skolas projektu nedēļa "No viduslaikiem līdz mūsdienām". Viduslaiku pils prezentācija

 • 2000. gads

  Skolā tiekas bijušie kolēģi. Aprit 60 gadi kopš skolas dibināšanas

 • 2001. gads

  Skolas konkurss "Miss un Misters"

 • 2002. gads

  Mūsu skolas skolēni Somijā, Postipū skolā, piedalās projektu nedēļā

 • 2003. gads

  Tradicionālā, iecienītā sporta diena pie Niniera ezera

 • 2004. gads

  Ziemas prieki. Īstenots skolnieku projekts "Slidotava mums un citiem"

 • 2005. gads

  Skolas deju kolektīvi un kori Rīgā

 • 2006. gads

  Oktobrī pārceļamies uz jaunuzcelto skolu. Pirmā skolas diena pie jaunās, bet vēl slēgtās skolas

 • 2007. gads

  Pie skolas izveidots un atklāts bērnu rotaļu laukums un sporta laukums

 • 2008. gads

  Svinīgajā sarīkojumā Cēsu sporta hallē "Latvijai 90"

 • 2009. gads

  Lāčplēša dienu atzīmējam katru gadu. Skolēni klausās vēstures skolotājas Ķeņģes stāstījumu

 • 2010. gads

  Beidzies 2 gadu darbs "Comenius" projektā kopā ar Zviedrijas, Polijas un Turcijas skolēniem. /proj.vad. L.Ambaine, J.Berkolte/