Par mums

Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde strādā pēc pirmsskolas izglītības programmas 01011111

Darba laiks: 7:00 - 19:00

Grupu skaits: 4

Bērnu skaits: 82 ( vecumā no 2 līdz 7 gadiem)

Tālrunis 66905491

 

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē strādā:

Metodiķe: Santa Nipere

Mūzikas skolotāja: Judīte Vāvere

Sporta skolotāja: Inga Bogdanova

Logopēde: Ingrīda Smalniece

 

 

Šajā mācību gadā mūsu pirmsskolas galvenie uzdevumi ir:

Fotogalerija

Zinību diena 1.09.2017.

Miķeļi 2.10.2017.

Mārtiņi 9.11.2017.

Lāčplēša dienas spēkošanās  13.11.2017.

Daiļrunātāju konkurss 15.11.2017.

Latvijai 99

Ziemassvētku koncertuzvedums " Rūķu Ziemassvētki " 19.12.2017.

Zinību diena 1.09.2016.

 Sporta pēcpusdiena veltīta tēvu dienai 16.09.2016.

Miķeļdiena Rakšos 28.09.2016.

 Putras diena 10.10.2016.

Rīta rosmes kopā ar skolniekiem

Tējas pēcpusdienas ar vecākiem 4.11.2016.

Mārtiņi 10.11.2016.

Lāčplēša dienas spēkošanās sacensības 11.11.2016.

Daiļrunātāju konkurss "Svētku sajūta " 16.11.2016.

Latvijas svētki 17.11.2016.

Ziemassvētku uzvedums "Ziemassvētku krāsas" 22.12.2016.

Meteņi 22.02.2017.

Pateicības diena 30.03.2017.

Lieldienas 12.04.2017.

 Ekskursija uz zemnieku saimniecību 24.04.2017.

Ģimenes diena 11.05.2017.

Pirmsskolas sporta svētki 16.05.2017.

Sporta pēcpusdiena ar vecākiem " Svētavotā " 18.05.2017.

Izlaidums 26.05.2017.

Jāņu ielīgošana 21.06.2017.