Projekti

Cēsu 2. pamatskola piedalās vairākos projektos

1. Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.  Vairāk informācijas šeit.

2. Projekts "Latvijas skolas soma".  Vairāk informācijas šeit.

3. Programma MOT. Vairāk informācijas šeit.

4. Programma KiVa. Vairāk informācijas šeit.