Rekvizīti

Maksātājs: Cēsu novada pašvaldība

PVN reģistrācijas Nr. LV90000031048

Juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Norēķini rekvizīti:  SEB banka, LV51 UNLA 0004013130835

Saņēmējs: Cēsu 2. pamatskola

Saņemšanas adrese: Gaujas iela 45, Cēsis, Cēsu novads, LV4101

Tālrunis 66905526, epasts: cesu2psk@cesunovads.edu.lv