Vērtības

Sadarbība (skolēni, skolotāji, darbinieki, vecāki) – vienīgais veids, kā uzlabot mācīšanās rezultātus ir savstarpējās sadarbības kvalitātes uzlabošanu caur pozitīvo. Mācības notiek skolēniem, skolotājiem un vecākiem savstarpēji mijiedarbojoties, tādējādi mācību procesa uzlabošana nozīmē savstarpējas mijiedarbības kvalitātes uzlabošanu. Sadarbojamies, lai justos droši.

Izcilība (katrā skolēnā, skolotājā, darbiniekā) – ikvienam ir talants būt sekmīgam kādā jomā, bet ne visās. Katram ir potenciāls būt talantīgam un veiksmīgam, tikai atšķirīgos veidos. Ieraugām, atbalstām, virzām, attīstām un slavējam (tiecoties pēc izcilības, atklāt katrā talantus un attīstīt tos)

Radošums (skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem) – uzdrošināties jautāt, eksperimentēt, kļūdīties un atrast kļūdas atrisinājumu, apzināties, ka pie risinājuma var nonākt dažādos ceļos, veidot pašam savu stāstu un atbildīgi rīkoties, radīt idejas un realizēt tās. Mācību process, kurā domā, prāto, jautā, brīnās, šķiro, kārto, rosina, pārdomā, sadarbojas.

 Atbildība (skolēni, skolotāji, darbinieki, vecāki) - saprotu, ka  ar savu uzvedību ietekmējam citus. Uzņemos atbildību par saviem vārdiem un  rīcību; uzņemos līdzatbildību situācijās, kurās piedalos vai esmu liecinieks; apzinos sakarību starp ieguldīto darbu un saņemto atgriezenisko saiti; ievēroju un darbojos saskaņā ar ētikas normām un skolas iekšējās kārtības noteikumiem.